Vivenda para alugar a 1000 m da praia

 • Vivenda para alugar a 1000 m da praia Régio da Calábria - Piscina Piscina (1 / 53)
 • Vivenda Outros Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Outros Outros (2 / 53)
 • Vivenda Vistas da casa Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Vistas da casa Vistas da casa (3 / 53)
 • Vivenda Piscina Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Piscina Piscina (4 / 53)
 • Vivenda Sala Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Sala Sala (5 / 53)
 • Vivenda Sala Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Sala Sala (6 / 53)
 • Vivenda Outros Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Outros Outros (7 / 53)
 • Vivenda Sala Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Sala Sala (8 / 53)
 • Vivenda Quarto Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Quarto Quarto (9 / 53)
 • Vivenda Quarto Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Quarto Quarto (10 / 53)
 • Vivenda Quarto Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Quarto Quarto (11 / 53)
 • Vivenda Quarto Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Quarto Quarto (12 / 53)
 • Vivenda Quarto Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Quarto Quarto (13 / 53)
 • Vivenda Quarto Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Quarto Quarto (14 / 53)
 • Vivenda Interior da casa Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Interior da casa Interior da casa (15 / 53)
 • Vivenda Casa-de-banho Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Casa-de-banho Casa-de-banho (16 / 53)
 • Vivenda Casa-de-banho Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Casa-de-banho Casa-de-banho (17 / 53)
 • Vivenda Piscina Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Piscina Piscina (18 / 53)
 • Vivenda Outros Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Outros Outros (19 / 53)
 • Vivenda Exterior da casa Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Exterior da casa Exterior da casa (20 / 53)
 • Vivenda Exterior da casa Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Exterior da casa Exterior da casa (21 / 53)
 • Vivenda Exterior da casa Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Exterior da casa Exterior da casa (22 / 53)
 • Vivenda Vistas da casa Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Vistas da casa Vistas da casa (23 / 53)
 • Vivenda Exterior da casa Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Exterior da casa Exterior da casa (24 / 53)
 • Vivenda Exterior da casa Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Exterior da casa Exterior da casa (25 / 53)
 • Vivenda Outros Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Outros Outros (26 / 53)
 • Vivenda Outros Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Outros Outros (27 / 53)
 • Vivenda Outros Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Outros Outros (28 / 53)
 • Vivenda Outros Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Outros Outros (29 / 53)
 • Vivenda Outros Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Outros Outros (30 / 53)
 • Vivenda Outros Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Outros Outros (31 / 53)
 • Vivenda Outros Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Outros Outros (32 / 53)
 • Vivenda Actividades próximas Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Actividades próximas Actividades próximas (33 / 53)
 • Vivenda Actividades próximas Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Actividades próximas Actividades próximas (34 / 53)
 • Vivenda Actividades próximas Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Actividades próximas Actividades próximas (35 / 53)
 • Vivenda Exterior da casa Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Exterior da casa Exterior da casa (36 / 53)
 • Vivenda Exterior da casa Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Exterior da casa Exterior da casa (37 / 53)
 • Vivenda Exterior da casa Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Exterior da casa Exterior da casa (38 / 53)
 • Vivenda Exterior da casa Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Exterior da casa Exterior da casa (39 / 53)
 • Vivenda Vistas da casa Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Vistas da casa Vistas da casa (40 / 53)
 • Vivenda Actividades próximas Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Actividades próximas Actividades próximas (41 / 53)
 • Vivenda Actividades próximas Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Actividades próximas Actividades próximas (42 / 53)
 • Vivenda Outros Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Outros Outros (43 / 53)
 • Vivenda Vistas da casa Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Vistas da casa Vistas da casa (44 / 53)
 • Vivenda Piscina Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Piscina Piscina (45 / 53)
 • Vivenda Piscina Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Piscina Piscina (46 / 53)
 • Vivenda Piscina Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Piscina Piscina (47 / 53)
 • Vivenda Piscina Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Piscina Piscina (48 / 53)
 • Vivenda Piscina Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Piscina Piscina (49 / 53)
 • Vivenda Outros Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Outros Outros (50 / 53)
 • Vivenda Outros Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Outros Outros (51 / 53)
 • Vivenda Sala Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Sala Sala (52 / 53)
 • Vivenda Vistas da casa Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Vistas da casa Vistas da casa (53 / 53)
 • Vivenda para alugar a 1000 m da praia Régio da Calábria - Piscina
  Vivenda Outros Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Outros
  Vivenda Vistas da casa Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Vistas da casa
  Vivenda Piscina Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Piscina
  Vivenda Sala Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Sala
  Vivenda Sala Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Sala
  Vivenda Outros Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Outros
  Vivenda Sala Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Sala
 • Vivenda Quarto Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Quarto
  Vivenda Quarto Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Quarto
  Vivenda Quarto Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Quarto
  Vivenda Quarto Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Quarto
  Vivenda Quarto Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Quarto
  Vivenda Quarto Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Quarto
  Vivenda Interior da casa Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Interior da casa
  Vivenda Casa-de-banho Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Casa-de-banho
 • Vivenda Casa-de-banho Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Casa-de-banho
  Vivenda Piscina Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Piscina
  Vivenda Outros Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Outros
  Vivenda Exterior da casa Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Exterior da casa
  Vivenda Exterior da casa Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Exterior da casa
  Vivenda Exterior da casa Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Exterior da casa
  Vivenda Vistas da casa Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Vistas da casa
  Vivenda Exterior da casa Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Exterior da casa
 • Vivenda Exterior da casa Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Exterior da casa
  Vivenda Outros Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Outros
  Vivenda Outros Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Outros
  Vivenda Outros Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Outros
  Vivenda Outros Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Outros
  Vivenda Outros Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Outros
  Vivenda Outros Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Outros
  Vivenda Outros Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Outros
 • Vivenda Actividades próximas Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Actividades próximas
  Vivenda Actividades próximas Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Actividades próximas
  Vivenda Actividades próximas Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Actividades próximas
  Vivenda Exterior da casa Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Exterior da casa
  Vivenda Exterior da casa Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Exterior da casa
  Vivenda Exterior da casa Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Exterior da casa
  Vivenda Exterior da casa Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Exterior da casa
  Vivenda Vistas da casa Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Vistas da casa
 • Vivenda Actividades próximas Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Actividades próximas
  Vivenda Actividades próximas Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Actividades próximas
  Vivenda Outros Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Outros
  Vivenda Vistas da casa Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Vistas da casa
  Vivenda Piscina Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Piscina
  Vivenda Piscina Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Piscina
  Vivenda Piscina Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Piscina
  Vivenda Piscina Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Piscina
 • Vivenda Piscina Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Piscina
  Vivenda Outros Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Outros
  Vivenda Outros Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Outros
  Vivenda Sala Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Sala
  Vivenda Vistas da casa Régio da Calábria Régio da Calábria vivenda - Vistas da casa

10 pessoas

5 quartos

8 camas

4 casas-de-banho

Nº referência Rentalia: 442116

Caraterísticas da vivenda

Jardim

Piscina

Barbecue

Terraço

Móveis de jardim

Estacionamento

Piscina individual

Jardim individual

Jardim partilhado

Vista para o mar

Ar condicionado

Tv

Satélite/cabo

Lençóis

Toalhas

Internet/wifi

Aquecimento

Secador de cabelo

Máquina de lavar louça

Micro-ondas

Máquina de lavar roupa

Ferro de engomar

Cafeteira

Permitido animais

Facilidades para deficientes

Preferência não fumadores

Nos arredores

Static map

Endereço

Vico D'Angelo 1 30

89100 Bocale Régio da Calábria (Itália)

Localização e arredores

1 km da praia, 15 km ao centro da localidade, 5 km do aeroporto, 15 km da estação de comboios, 15 km de um hospital

Actividades

30 km de uma estação de esqui, 17 km de um porto de recreação

Opiniões dos viajantes

0 opiniões

Proprietário

Antonio Di Marno verificadocheck_circle

place

endereço verificado

Comprovámos o endereço físico deste alojamento.

alarm

verificado por antiguidade

Verificamos por antiguidade quando o proprietário está há mais de 12 meses a anunciar alojamentos na Rentalia.

Antonio Di Marno fala espanhol, inglês, francês, italiano .

a partir de 130€ por noite

[[houseVars.price]] € por [[houseVars.nights]] noites

viajantes viajante

Introduz as datas para confirmares a disponibilidade e o preço total

Que sorte! Nestas datas há disponibilidade.

Durante essa temporada este alojamento apenas aceita estadias de, pelo menos, [[houseVars.minNights]] noites.Atenção, há noites ocupadas nas datas que seleccionaste. Podes seleccionar outras.
Não conseguimos calcular o preço exato, para veres continua a reserva ¡Ups! Parece que algo no ha funcionado bien

a partir de 130 € por noite

[[ houseVars.pricenight | formatNumber: houseVars.country ]] € por [[houseVars.nights]] noites [[ houseVars.totalWithoutExtras | formatNumber: houseVars.country ]] €

[[v.name]][[ v.total | formatNumber: houseVars.country ]] €

Preço total[[ houseVars.price | formatNumber: houseVars.country ]] €

Sinal (avanço)[[ houseVars.advance | formatNumber: houseVars.country ]] €

Fiança[[ houseVars.deposit | formatNumber: houseVars.country ]] €

Extras Opcionais

[[v.name]][[ v.total | formatNumber: houseVars.country ]] €

Contactar proprietário